Ερευνητικό Αποθετήριο

 

Το Ερευνητικό Αποθετήριο έχει στόχο τη συγκέντρωση, καταχώρηση και προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος και των εκπαιδευτικών στελεχών του. Έχει δημιουργηθεί με τη χρήση του λογισμικού DSpace CRIS και περιλαμβάνει στοιχεία των ερευνητών, αποτελέσματα των ερευνών τους, επιστημονικές δημοσιεύσεις, άρθρα, βιβλία κι ανακοινώσεις.

Για αναζήτηση στο Ερευνητικό Αποθετήριο ακολουθείστε το παρακάτω Link.

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc