Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαφόρων ομάδων χρηστών της.

Η εκπαίδευση είναι θεωρητική με την παρουσίαση των υπηρεσιών της αλλά και πρακτική που πραγματοποιείται μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης και εκπαιδεύει τους χρήστες στη χρήση του δημόσιου καταλόγου OPAC και των online υπηρεσιών πληροφόρησης.

Η εκπαίδευση του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού είναι συνεχής και πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Η εκπαίδευση των φοιτητών γίνεται με την έναρξη των σπουδών τους και συνεχίζεται ανάλογα με τη διαμόρφωση των πληροφοριακών τους αναγκών. Για τους εξωτερικούς χρήστες γίνονται ξεναγήσεις στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc