Ανακοίνωση

Τρόποι Αναζήτησης για Αιτήματα Διαδανεισμού

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και λόγω συνεχιζόμενων αλλαγών στα Συστήματα Βιβλιογραφικής Αναζήτησης στην Υπηρεσία Διαδανεισμού σας ενημερώνουμε ότι για τη διαδικασία αναζήτησης βιβλίων μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους συνδέσμους από την ιστοσελίδα μας στον οριζόντιο κατάλογο επιλογών, Μηχανές Αναζήτησης:

Δημόσιος Κατάλογος OPAC

http://lib.puas.gr/Opac

Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

http://lib.puas.gr/UnionCatalog

Ζέφυρος

http://lib.puas.gr/Zephyr

ΜΙΤΟΣ

http://opac.seab.gr/

Για αναζήτηση σε συγκεκριμένη βιβλιοθήκη μεμονωμένα μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα μας, στον οριζόντιο κατάλογο επιλογών, Ηλεκτρονικές Πηγές, Σύνδεσμοι όπου έχουμε συγκεντρώσει τους διαθέσιμους συνδέσμους των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της Ελλάδας και της Κύπρου για διευκόλυνση της βιβλιογραφικής αναζήτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τον σύνδεσμο στον οριζόντιο κατάλογο επιλογών, Υπηρεσίες, Διαδανεισμός.

 

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc