Ανακοίνωση

Νέες Συνδρομές Περιοδικών - Νέες Online Υπηρεσίες

Περιοδικά "ASME"

Έγινε ανανέωση της συνδρομής στους παρακάτω οκτώ (8) ξενόγλωσσους τίτλους περιοδικών της American Society of Mechanical Engineers - ASME:

  • Transactions of ASME - Journal of Heat Transfer
  • Transactions of ASME - Journal of Fluids Engineering
  • Transactions of ASME - Journal of Thermal Science & Engineering Applications
  • Transactions of ASME - Journal of Vibration & Acoustics
  • Transactions of ASME - Journal of Energy Resources Technology
  • Transactions of ASME - Journal of Solar Energy Engineering
  • Transactions of ASME - Journal of Turbomachinery
  • Transactions of ASME - Journal of Fuel Cell Science & Technology

Δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης μέσω της διεύθυνσης http://asmedigitalcollection.asme.org/journals.aspx μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Περιοδικό "ΚΤΙΡΙΟ"

Η ανανέωση της συνδρομής του έντυπου περιοδικού "ΚΤΙΡΙΟ" για το έτος 2013 παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε τεχνικά άρθρα και τεχνικές οδηγίες σε ηλεκτρονική μορφή.

Δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης μόνο από του ηλεκτρονικόυς υπολογιστές στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

 

Περιοδικό "ΛΟΓΙΣΤΗΣ"

Η ανανέωση της συνδρομής του έντυπου περιοδικού "ΛΟΓΙΣΤΗΣ" για το έτος 2013 παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τράπεζα Πληροφοριών LOGISOFT σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Τράπεζα Πληροφοριών LOGISOFT είναι μία online βιβλιοθήκη με φορολογικά, λογιστικά, οικονομικά και εργατικά θέματα, τα οποία έιναι άμεσα και εύκολα προσπελάσιμα από μια προηγμένη μηχανή αναζήτησης.

Δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης μόνο μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών που βρίσκονται στο χώρο της βιβλιοθήκης.

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc