Ανακοίνωση

Πρόσβαση στη Heal-Link

Σας ενημερώνουμε ότι έχει απλουστευθεί η διαδικασία σύνδεσης στους εκδότες της Heal-Link και δεν απαιτείται πλέον σύνδεση μέσω VPN από το Διαδικτυακό Κέντρο του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Μπορείτε να συνδέεστε στους εκάστοτε εκδότες μέσω της επιλογής Login, με τη χρήση των κωδικών που χρησιμοποιείτε για τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό. Στη συνέχεια επιλέγετε είτε την πλατφόρμα Shibboleth, είτε την επιλογή Other Institution και βρίσκετε από την αναδυόμενη λίστα το ίδρυμα μας.

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc