Ανακοίνωση

Ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εκδόσεις

Σας ενημερώνουμε ότι διατίθενται ηλεκτρονικά οι εκδόσεις των παρακάτω ιδρυμάτων:

  • Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ
  • Ινστιτούτο Εργασίας ΙΝΕ-Γ.Σ.Ε.Ε.
  • Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Για πρόσβαση στις εκδόσεις αυτές μπορείτε να κλικάρετε στο εικονίδιο OPEN ACCESS στην υποενότητα Λοιπά Ερευνητικά Ιδρύματα, Οργανισμοί

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc