Ανακοίνωση

Συλλογές

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τις παρακάτω συλλογές:

  1. Πτυχιακές εργασίες
  2. Κατάλογος μουσικών CDs & DVDs
  3. Εγκυκλοπαίδεις, λεξικά, ιστορικά...κλπ. σε ηλεκτρονική μορφή
  4. Ξένες γλωσσες (Σύστημα αυτοδιδασκαλίας ξένων γλωσσών)

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc