Ανακοίνωση

Hellastat-iMentor

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έγινε ανανέωση της συνδρομής για το έτος 2013 της υπηρεσίας on-line επιχειρηματικής πληροφόρησης iMentor (Hellastat). Δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης μέσω της διεύθυνσης http://www.imentor.gr/productselect.do από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc