Ανακοίνωση

Οδηγίες χρήσης του λογισμικού αναζήτησης βιβλιογραφίας

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για το λογισμικό αναζήτησης βιβλιογραφίας (GEOPAC 8) της βιβλιοθήκης μας.

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc