Ανακοίνωση

Ενημέρωση για την έναρξη κατάθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η αυτοκατάθεση πτυχιακών εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις γραμματείες σας ή στη βιβλιοθήκη.

 

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc