Ανακοίνωση

Νέος Τρόπος Κατάθεσης Πτυχιακών & Διπλωματικών Εργασιών

Εδώ παρατίθενται οι οδηγίες για τον νέο τρόπο κατάθεσης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Συνοπτικές Οδηγίες της Διαδικασίας Κατάθεσης

Οδηγίες Χρήσης Ιδρυματικού Αποθετηρίου

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc