ΕΣΚΕΠ

Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος

Επιστημονικών Περιοδικών

 

Η Βιβλιοθήκη του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) και συμμετέχει στον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ)

Ο ΕΣΚΕΠ είναι ένα μοναδικό εργαλείο που το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του, αναπτύσσει, διατηρεί και διαθέτει, προς όλους τους χρήστες . Στον κατάλογο αυτόν παρουσιάζονται τα βιβλιογραφικά δεδομένα των επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους, ενώ για κάθε τίτλο περιοδικού δίνονται τα στοιχεία της συλλογής (holdings) των βιβλιοθηκών που το διαθέτουν

Για αναζήτηση στο ΕΣΚΕΠ ακολουθείστε το παρακάτω Link

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc