Υπηρεσία Ενοποιημένης Αναζήτησης eΠλόες

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή υπηρεσία που θέτει σε λειτουργία η Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T., μέσω της οποίας οι χρήστες έχουν δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης και αναζήτησης  σε πολλές Βάσεις Δεδομένων. Τα αποτελέσματα της ενιαίας, διευρυμένης αυτής αναζήτησης εμφανίζονται ενοποιημένα, με ένδειξη της προέλευσής τους και παρέχοντας πολλές πρόσθετες δυνατότητες τύπου Web 2.0.

Οι χρήστες μπορούν να διευρύνουν ή να περιορίσουν μια αναζήτηση μέσω κριτηρίων (faceted search), να προσθέσουν κριτικές, σχόλια ή χαρακτηρισμούς (tags), να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κατάλογο και να μεταφέρουν σ’αυτόν εγγραφές που τους ενδιαφέρουν για μελλοντική χρήση, να επιλέξουν εγγραφές και να τις εξαγάγουν σε μορφή βιβλιογραφίας (EndNote, Refworks), να μεταφερθούν για πλοήγηση σε μια συγκεκριμένη βάση (π.χ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ) ή σε εξωτερικές πηγές τύπου Google Scholar κλπ. Η υπηρεσία αυτή παρέχει δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, RSS Feeds, κ.ά) καθώς και πρόσβαση από κινητά μέσω QR code.

Για αναζήτηση στην Πύλη Ενιαίας Αναζήτησης ακολουθείστε το παρακάτω Link.

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc