Συλλογικός Κατάλογος

Ο Συλλογικός Κατάλογος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β.) αποτελεί, σήμερα, τη φυσική υλοποίηση μέρους του πρώτου από τους τέσσερις βασικούς στόχους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.). Είναι “η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους Κεντρικών Βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό πλαίσιο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελεσματικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους”.

Βασικοί στόχοι του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είναι οι ακόλουθοι:

  • Η εξοικονόμηση πόρων και η παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των Ακαδημαϊκών και άλλων ιδρυμάτων, μέσα από (α) την περιοδική ανανέωση της βάσης του Συλλογικού Καταλόγου και (β) την επέκτασή του σε άλλες βιβλιοθήκες, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί ένα φυσικό συλλογικό κατάλογο που να συγκεντρώνει το σύνολο του βιβλιογραφικού πλούτου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, καθώς και των βιβλιοθηκών άλλων ιδρυμάτων, με χαρακτηριστικά τέτοια που να το καθιστούν ένα εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο αναζήτησης αξιόλογης επιστημονικής πληροφορίας στα χέρια των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου.
  • Η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των Βιβλιοθηκών - Μελών του Συνδέσμου και των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων,  αφού ο Συλλογικός Κατάλογος  ανασύρει στην επιφάνεια τα προβλήματα των καταλόγων των βιβλιοθηκών-μελών και μπορεί να προτείνει λύσεις υπό το πρίσμα της συνεργασίας και της ενότητας.
  • Η συντήρηση αλλά και η επέκταση του κεντρικού συστήματος διαδανεισμού βιβλίων σε εθνικό επίπεδο, με χαρακτηριστικά τέτοια που να διευκολύνουν και να προωθούν την κυκλοφορία αυτού του βιβλιογραφικού πλούτου μεταξύ των χρηστών διαφορετικών βιβλιοθηκών.

Για την υπηρεσία ακολουθείστε το Link

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc