Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access)

Η Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access) αποτελεί τα τελευταία χρόνια συμπληρωματική πηγή πληροφόρησης και περιλαμβάνει υλικό, διαθέσιμο κατευθείαν από τους παραγωγούς και παρόχους του, είτε πρόκειται για ακαδημαϊκό περιεχόμενο, είτε για ερευνητικό, είτε για πολιτιστικό. Διαθέτες υλικού που είναι διαθέσιμο σε όλους τους τελικούς χρήστες με Ανοικτή Πρόσβαση μπορεί να είναι πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εκδότες επιστημονικών περιοδικών, πολιτιστικοί οργανισμοί, κοινοπραξίες βιβλιοθηκών και άλλων επιστημονικών ιδρυμάτων, κ.λπ.

Οι πηγές Ανοικτής Πρόσβασης περιλαμβάνουν ποικίλο υλικό όπως βιβλία, περιοδικά, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, έρευνες, εκθέσεις, πρακτικά συνεδρίων, πίνακες, αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτογραφίες, κ.ά., ενώ προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, ώστε να μην επιτρέπεται η αυτούσια και συστηματική αντιγραφή τους χωρίς την αναφορά στον δημιουργό τους, κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση, δείτε παρακάτω:

https://creativecommons.org/

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/open-access-pilot_en.pdf

http://medoanet.eu/sites/www.medoanet.eu/files/documents/MED2013_GUIDELine_dp_EN_ws.pdf

http://open-access.net/DE-EN/information-on-open-access/

https://www.openaire.eu/oa-overview

http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/greek_translation.htm

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/

http://okfn.gr/ 

https://sparcopen.org/open-access/

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple

Η Βιβλιοθήκη έχει συγκεντρώσει ιστοσελίδες με πηγές ανοικτής πρόσβασης από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.

Ιστοσελίδες Ανοικτής Πρόσβασης

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Οργανισμοί - Εκδότες (Heal-Link)

Πανεπιστήμια Εξωτερικού

Λοιπά Ερευνητικά Ιδρύματα, Οργανισμοί

Ακαδημία Αθηνών

i. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Ιωάννης Συκουτρής»

http://sykoutris.academyofathens.gr/assets/default.aspx

 

ii. Κέντρο Έρευνας των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – Ι.Λ.Ν.Ε. της Ακαδημίας Αθηνών

http://www.academyofathens.gr/el/kentro/ilne

 

iii. Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας

http://www.kentrolaografias.gr/el/content/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-3

 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT)

Εθνικό Θέατρο

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ)

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

https://www.eliamep.gr/publications/?filterPubCategory=771

Στην ενότητα "Δημοσιεύσεις" είναι διαθέσιμα Κείμενα εργασίας καθώς και άλλοι τύποι δημοσιευμάτων. 

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.)

Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη

Ηλεκτρονικές εκδόσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Ίδρυμα Ευγενίδου

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ

Ινστιτούτο Εργασίας ΙΝΕ-Γ.Σ.Ε.Ε.

Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τράπεζα της Ελλάδος

DART Europe E-Thesis Portal

Directory of Open Access Books

Europa.eu

European Central Bank Eurosystem - Economic Research

Europeana

Eurostat - European Commission Statistics

Gallica Bibliotheque Numerique-Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας

IntechOpen - Open Science Publications

National Bureau of Economic Research (NBER)

http://www.nber.org/papers.html

Στην ενότητα Working Papers & Publications παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και δωρεάν πρόσβασης σε έγγραφα εργασίας του οργανισμού. 

Open Access Library (OALib)

Μηχανή αναζήτησης σε πάνω από 4 εκατομμύρια άρθρα, περιοδικό, ευρετήριο, ιδρυματικό αποθετήριο.

http://www.oalib.com/

Openarchives.gr

OpenDOAR

Public Opinion Analysis sector of the European Commission

Scientific Research Publishing (SCIRP)

World Digital Library UNESCO

World Economic Forum

Λοιπές Ηλεκτρονικές εκδόσεις

Νομικά Θέματα

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc