Νέες Παραλαβές

Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
Μηχανολογικό σχέδιο
Υπολογιστική ρευστοδυναμική
Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων
Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων
ΓΟΚ, ΝΟΚ και κτιριοδομικός κανονισμός
Υλικά μηχανική, επιστήμη, επεξεργασία και σχεδιασμός
Πανεπιστημιακή φυσική θεωρία και προβλήματα
Εισαγωγή στα ηλεκτρικά κυκλώματα
Λεξικό τεχνολογίας & επιστημών αγγλοελληνικό - ελληνοαγγλικό
Linguistic imperialism
New directions an integrated approach to reading, writing, and critical thinking
Language testing in practice designing and developing useful language tests
Learning strategies in second language acquisition
Duden Deutsches Universalworterbuch
Πολυπολιτισμικότητα οι διαστάσεις της πολιτισμικής ταυτότητας
Foundations of language brain, meaning, grammar, evolution
Le nouveau petit Robert dictionnaire alphabetique et analogique de la langue francaise
A dictionary of architecture
Discourse
Discourse and language education
Second language writing research insights for the classroom
Genre analysis english in academic and research settings
The Internet and the Language Classroom
Συστήματα Τηλεπικοινωνιών

Σελίδες

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc