Νέες Παραλαβές

Δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών
Διαχείριση δημοσίων έργων πολιτικές κοστολόγησης και μελέτη νομοθεσίας
Νέος οικοδομικός κανονισμός Ν. 4067/ 2012 (όπως τροποποιήθηκε)
Φροντιστηριακές ασκήσεις ηλεκτρικών μηχανών
Ατμοσφαιρική ρύπανση με στοιχεία μετεωρολογίας
Εργαστήριο μικροηλεκτρονικής, V.L.S.I.
Υδραυλικά και πνευματικά συστήματα
Εισαγωγή στην οργανωσιακή συμπεριφορά
Ηλεκτρονική μάθηση
Εργαστηριακή Φυσική
Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα με παραδείγματα εφαρμογής
Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς
Εισαγωγή στο management
Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων τα βασικά εργαλεία
Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων
Νευρωνικά δίκτυα και μηχανική μάθηση
Java προγραμματισμός
C++ προγραμματισμός
Τεχνοοικονομική μελέτη
Ανόργανη χημική τεχνολογία
Διδακτική πληροφορικής και εφαρμογές
Ασκήσεις και προβλήματα πανεπιστημιακής Φυσικής
Ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων τεχνικές & διατάξεις
Ψηφιακά συστήματα μοντελοποίηση και προσομοίωση με τη γλώσσα VHDL
Ψηφιακά συστήματα αυτομάτου ελέγχου

Σελίδες

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc