Δανεισμός

Για τον εξωτερικό δανεισμό απαιτείται η έκδοση κάρτας βιβλιοθήκης με την προσκόμιση μίας (1) φωτογραφίας τύπου ταυτότητας & την συμπλήρωση ειδικής αίτησης. Προϋπόθεση ο χρήστης να είναι φοιτητής, διοικητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T.

  • Οι Φοιτητές του Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T. μπορούν να δανείζονται μέχρι πέντε (5) βιβλία συνολικά και για χρονικό διάστημα μίας (1) εβδομάδας με δυνατότητα ανανέωσης άλλη μία εβδομάδα.
  • Το Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. μπορεί να δανείζεται μέχρι πέντε (5) βιβλία συνολικά και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών με δικαίωμα ανανέωσης.
  • Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να δανείζονται μέχρι τρία (3) βιβλία και για χρονικό διάστημα μίας (1) εβδομάδας.

Οι χρήστες της κάθε ομάδας έχουν δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού εφόσον δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη & υπάρχουν διαθέσιμα αντίτυπα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του δανεισμένου υλικού, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά την Υπηρεσία Δανεισμού. Σε περίπτωση μεγάλης ή επαναλαμβανόμενης καθυστέρησης επιστροφής, γίνεται κράτηση της κάρτας του χρήστη.

Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας του δανεισμένου υλικού, ο χρήστης υποχρεούται να το αντικαταστήσει.

Υλικό που δεν δανείζεται: τεύχη περιοδικών ή δεμένοι τόμοι, πληροφοριακό υλικό, πτυχιακές & μεταπτυχιακές εργασίες, σπάνια και πολύτιμα βιβλία με την ένδειξη "αρχείο", ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό ξένων γλωσσών.

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc