Σύστημα Αυτοδιδασκαλίας Ξένων Γλωσσών - Αίθουσα Οπτικοακουστικού Υλικού

Στον πρώτο (1ο) όροφο του κτιρίου της Βιβλιοθήκης στεγάζεται η αίθουσα του Οπτικοακουστικού υλικού. Ο χρήστης, αφού προσκομίσει την φοιτητική του ή άλλη ταυτότητα & συμπληρώσει την ειδική αίτηση, μπορεί να κάνει χρήση του οπτικοακουστικού υλικού της Linguaphone για τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά & Ρώσικα. Η αναπαραγωγή τους γίνεται σε κασέτες ήχου, CDs ήχου ή βιντεοκασέτες.

Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν το υλικό με προσοχή και να μην επεμβαίνουν στα μηχανήματα και τον τρόπο λειτουργίας τους. Σε περίπτωση καταστροφής του υλικού ο χρήστης υποχρεούται να το αντικαταστήσει.

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc