Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας

Journal of Applied Research Review

 

Στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οργάνωσης, Ανάδειξης και Προβολής του Ακαδημαϊκού Περιεχομένου του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ» δημιουργήθηκε και λειτουργεί η Ηλεκτρονική Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας (ΕΕΕΕ) Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Η Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας (ΕΕΕΕ), αποτελεί την επίσημη Επιστημονική Επετηρίδα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ στην οποία μπορούν να δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες μετά από αξιολόγηση με θεματικά αντικείμενα σε περιοχές σχετικές με την Επιστήμη και την Τεχνολογία.

Στόχοι της ΕΕΕΕ είναι, αφενός η παρουσίαση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, μεθόδων, ή (και) αναλύσεων, αφετέρου δε η δημιουργία μιας νέας πηγής επιστημονικής πληροφόρησης χρήσιμης στην εφαρμοσμένη, κυρίως, έρευνα.

Για αναζήτηση στο EEEE ακολουθείστε το παρακάτω Link

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc