ΕΥΔΟΞΟΣ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. παραλαμβάνει βιβλία που εμφανίζονται ως εσφαλμένες παραδόσεις στα πλαίσια του Συστήματος ΕΥΔΟΞΟΥ. Η παραλαβή των βιβλίων γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της. Με την παραλαβή των συγγραμμάτων που εμφανίζονται ως εσφαλμένες παραδόσεις, από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, γίνεται αυτόματα η ξεχρέωση του φοιτητή μέσω του προγράμματος του ΕΥΔΟΞΟΥ.

Οι φοιτητές μεγάλων εξαμήνων που δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα, μπορούν να δανειστούν από τη Βιβλιοθήκη, μέχρι δύο συγγράμματα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, με δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού για μία φορά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη αντιτύπων από τις επιστροφές του ΕΥΔΟΞΟΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία ακολουθείστε το παρακάτω link

 

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc