Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. σε συνεργασία με την “Ψηφιακή Σύγκλιση” του Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια του προγράμματος «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οργάνωσης, Ανάδειξης και Προβολής του Ακαδημαϊκού Περιεχομένου», ανέπτυξε το Ιδρυματικό Αποθετήριο και το CRIS.

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (OKEANIS) συγκεντρώνει τις πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες (γκρίζα βιβλιογραφία), καθώς και όλη την εκδοτική δραστηριότητα του Ιδρύματος, σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησής τους για τις ανάγκες της ευρύτερης Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Μέσω του συστήματος CRIS (Current Research Information System – Σύστημα Συγκέντρωσης και Προβολής της Ερευνητικής Δραστηριότητας), η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, οργανώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την ερευνητική δραστηριότητα της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

 

 

 

 

 

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc