Βάσεις Δεδομένων & Ηλεκτρονικά Περιοδικά

Πληροφορίες πρόσβασης:

Σας ενημερώνουμε ότι έχει απλουστευθεί η διαδικασία σύνδεσης στους εκδότες της Heal-Link και δεν απαιτείται πλέον σύνδεση μέσω VPN από το Διαδικτυακό Κέντρο του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Μπορείτε να συνδέεστε στους εκάστοτε εκδότες μέσω της επιλογής Login, με τη χρήση των κωδικών που χρησιμοποιείτε για τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό. Στη συνέχεια επιλέγετε είτε την πλατφόρμα Shibboleth, είτε την επιλογή Other Institution και βρίσκετε από την αναδυόμενη λίστα το ίδρυμα μας.

 

American Society of Mechanical Engineers - ASME:

Δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε οκτώ (8) τίτλους της ASME μέσω της διεύθυνσης http://asmedigitalcollection.asme.org/journals.aspx από IP διεύθυνση εντός του ορίου των διευθύνσεων που ανήκουν στο Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T.

 

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται μόνο μέσα από IP διεύθυνση εντός του ορίου των διευθύνσεων που ανήκουν στο Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T. (Δυνατότητα σύνδεσης Virtual Private Network (VPN) και παροχής κωδικού από το Διαδικτυακό Κέντρο).

Εκδότες με τους οποίους έχει συμφωνίες ο HEAL-Link

Για τυχόν προβλήματα πρόσβασης στους παραπάνω εκδότες, παρακαλούμε να ελέγχετε τις Πληροφορίες Πρόσβασης από τη σχετική σελίδα της Heal-Link εδώ.

 

Οργανισμοί - Εκδότες που παρέχουν ανοιχτή πρόσβαση (Open Access) σε όλα η κάποια από τα περιοδικά τους.

 

iMENTOR Information Excellence

Δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης μέσω της διεύθυνσης http://www.imentor.gr/productselect.do και με τη χρήση κωδικών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T.

 

Περιοδικό "ΔΟΜΕΣ"

Δυνατότητα πρόσβασης μέσω της διεύθυνσης http://domesindex.com/ μόνο μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών που βρίσκονται στο χώρο της βιβλιοθήκης.

 

Περιοδικό "ΚΤΙΡΙΟ"

Δυνατότητα πρόσβασης μόνο από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο χώρο της βιβλιοθήκης και μέσω της διεύθυνσης www.ktirio.gr

 

Περιοδικό "ΛΟΓΙΣΤΗΣ"

Δυνατότητα πρόσβασης μέσω της διεύθυνσης http://www.logistis.gr/default.asp?pid=119 μόνο μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών που βρίσκονται στο χώρο της βιβλιοθήκης.

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc