Βιβλία - Περιοδικά

Η Βιβλιοθήκη του  Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T., λειτουργεί ως δανειστική και ελεύθερης πρόσβασης. Το υλικό της Βιβλιοθήκης σήμερα, αποτελείται από 16.000 τίτλους βιβλίων, 39.393 αντίτυπα, 215 τίτλους περιοδικών, CD-ROMs και βάσεις δεδομένων και συνεχίζει τον εμπλουτισμό της.

 

Η συλλογή καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: Θρησκεία - Φιλοσοφία - Πολιτική - Οικονομία - Τουρισμός - Ιστορία - Δίκαιο - Διοίκηση - Εκπαίδευση - Εμπόριο - Λαογραφία - Γλώσσα.
  • Φυσικές Επιστήμες: Μαθηματικά - Στατιστική - Φυσική - Χημεία - Γεωλογία - Αστρονομία.
  • Εφαρμοσμένες Επιστήμες: Μηχανική - Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρονική - Μηχανολογία – Δομική Μηχανική - Κλωστοϋφαντουργία - Λογιστική - Χημική Τεχνολογία - Πληροφορική - Αυτόματος Έλεγχος - Ρομποτική.
  • Καλές Τέχνες: Αρχιτεκτονική - Αθλητισμός - Φωτογραφία - Μουσική - Θέατρο.
  • Ελληνική, Ξένη Λογοτεχνία και Ποίηση, Θέατρο.

 

Επίσης η συλλογή περιέχει: πληροφοριακό υλικό, πρακτικά συνεδρίων της IEEE, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό.

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, έγινε στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Site Designed by Elidoc